Meksmar, müşteri odaklı ürün geliştirme amacı gütmektedir. Bu konuda müşteri memnuniyeti ve  isteklerini karşılamak için çalışmalar ve araştırmalar yapmaktadır. İş geliştirme adı altında tüm departmanlarında stratejik planlama konusu önem taşımaktadır. Bu bağlamda yürütülen projelerimiz ve çalışmalarımız mevcuttur. Yeni pazar arayışı ve iş ortakların artması için yürütülen fuar katılımları mevcuttur. Ham madde arayışı ve ürü geliştirme ise katılım sağlanan fuarlar da iş gelişimini tetikleyen faktörlerdendir. Meksmar, stratejik çalışma anlayışı kapsamında mevcut üretim ve yeni ürün geliştirme faaliyetlerini paralel olarak yürütülmektedir.