Satınalma aşamalarında tedarikçi adayları titizlikle değerlendirilip sağlayacakları ürünlerin ve hammaddelerin analiz sertifikaları, saklama ve nakliye koşulları raporları (MSDS raporları) değerlendirilmektedir. Takip etmekte olduğumuz kalite güvence sistemleri uyarınca tedarikçinin sağladığı ürünlerin ilgili raporlarının doğruluğu bünyemizdeki laboratuvar imkanları dahilinde kontrol edilmekte olup, bu imkanların yeterli olmadığı durumlarda dış laboratuvar ve üniversite laboratuvarlarından yararlanılarak gerekli kontroller sağlanmaktadır.

 

Çalıştığımız tedarikçi firmaların, onaylı tedarikçi olarak kabulü kalite standartları açısından firmamızca önem taşımaktadır. Bu amaçla, tedarikçi iş ortaklarımıza periyodik olarak firmamızca ziyaretler planlanmaktadır. Tedarikçi değerlendirme kriterlerimizden, uzun soluklu olarak çalışabilme, zamanında teslimat, etik davranış, ürün kalite ve kriterlerinin sürdürülebilir bir şekilde taahhütlere uygunluğunun sağlanması en önem verdiğimiz dört ilkedir.

 

Mevcut ürünlerimiz dışında, ürün gamının artırılması ve yeni ürün çalışmaları kapsamında yeni tedarik edilecek tüm hammaddeler deneme üretimlerinde yer verilerek elde edilen ürünlerin stabilite çalışmaları ile tat, etkinlik, organeloptik ve duyusal ve mikrobiyolojik analizler sonrası tedarik listemize alınabilmektedir. Bu aşamada tercihimiz geriden gelen onaylı tedarikçilerimiz ile yeni tedarikçi olduğunda çoğu kez batılı kaynaklı olmaktadır. Karşılıklı iş süreçlerinin geliştirilmesi ve uzun süreli bir çalışma ortamı sağlanabilmesi amacıyla tedarik hizmeti alınan firmalarla iyileştirme ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir.