Meksmar, tüm ürünlerinde yüksek kaliteye ulaşmayı amaçlamıştır. Bu amacı güden politikaları dahilinde müşteriye en iyi kalitede, sağlıklı ve isteğe uygun ürünleri sunmayı görev edinmiştir.

Bu hedefe ulaşmak adına, üretim verimi artırılması, çalışanların bilgi ve bilinç seviyesi artırılması ve sürekli eğitim sağlanması önemli politikalarımızdan birkaçıdır. Prensip olarak müşteri memnuniyeti dahilinde kalite standartları kapsamında üretim yapılmasına dikkat edilmektedir.

Tüm departmanlarımızda kalite yönetim sistemi rehberliğinde çalışılmaktadır. Departmanlarımızın tümünde geçerli olan hazırlık, uygulama, ve usul ve çalışma düzenine uyma prensipleri eşliğinde kalite standartları korunmaktadır.

Gerekli düzenlemelerin ve çalışmaların uygulanabilirliğine önem verilmekte olup, kalite sisteminin etkinliği periyodik olarak denetlenmesi kural edinilmiştir.

Müşteri memnuniyetinin sağlanması için gerekli olan kalite prensibi Meksmar’ın bir yapı taşıdır. Tüm üretim aşamaları baştan sona dikkatle gözlemlenmektedir. içeriklerin hazırlanışından, paketleme malzemelerinin kullanımına dek tüm üretim aşamalarında denetim mekanizması mevcuttur. Müşteriler ile uzun süreli anlaşma sağlanması adına, tedarikçilerimiz ve taraflar arasında pozitif ve açık iletişim ilkesi benimsenmiştir.

Tüm bu kalite prensipleri Meksmar’ın sürdürülebilir başarısının temelidir.