Amacımız, bütün ürünlerimizi uluslararası standartlarda en iyi ve en kaliteli olarak üretmek, en doğru ve en sağlıklı ambalajlarda müşterilerimize sunmak, ve hizmet kalitemizi yüksek standartlarda sürdürmek.

Belirlediğimiz amaç doğrultusunda kalite yönetim sistemi prensipleri, bütün bölümlerimizin çalışmalarında esas alınacaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek için üretim verimliliğimizi artırmayı, her aşamada titizlikle üretim yapmayı, çalışanlarımızın bilgi ve bilinç seviyelerini yükseltmeyi, sürekli öğrenen, yenilikçi bir kadro olmayı, müşterilerimizi koşulsuz memnun etmeyi ilke edineceğiz.

Bütün bölümlerimiz, kendilerini ilgilendiren prosedür ve iş talimatlarını hazırlamak, uygulamak ve takiple yükümlüdürler.

Kalite konusunda güncel düzenlemelerin ve çalışmaların derhal uygulamaya konulacağını ve kalite yönetim sisteminin etkinliğinin periyodik olarak denetleneceğini taahhüt ederiz.